TERVETULOA SIMONKYLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN KOTISIVUILLE!

facebook
Simonkylän Maa- ja kotitalousseuran toiminnalla on pitkä historia Simonkylällä. Seura on toiminut vuodesta 1937 lähtien. Toiminta on ollut aikaansa sidottua; ensimmäisinä toiminnan vuosikymmeninä maatalous ja perinteiset kädentaidot ovat näytelleet vahvaa roolia. Tänä päivänä seura elää vahvasti perinteitä kunnioittaen valtakunnallisten linjausten mukaan Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry:n jäsenenä ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen alaisuudessa. Kantavana ja kaikkia jäseniä yhdistävänä ajatuksena on maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden merkitys yksittäisen ihmisen voimavarana.
Toimintaamme rytmittää vuodenajat ja niihin sidotut valtakunnalliset ja alueelliset tapahtumat; esim. kesäinen Impin päivän ulkoilutapahtuma, syksyinen sadonkorjuu-juhla ja talvinen Naisvoimaa-päivä. Toimintamme on monipuolista, kaikki ikäluokat yhdistävää yhdessä oloa ja uuden oppimista. Maa- ja kotitalousnaisten toiminta tarjoaa alueellisen ja valtakunnallisen verkoston, jossa toimii yli 50 000 jäsentä sidosryhmineen.

KOTITALOUS
Järjestämme ruokaan ja kodinhoitoon liittyviä liittyviä kursseja. Lähi- ja luomuruoka, itse tekeminen , ruoan kasvattaminen ja tuottaminen ovat lähellä jokaisen maa- ja kotitalousseuran jäsenen sydäntä. Tiedon ja taidon siirtäminen lapsille ja nuoremmille sukupolville on järjestömme yhteinen tavoite.

MAISEMANHOITO
Maisemaan, maatalouteen ja puutarhanhoitoon liittyviä kursseja, tapahtumia ja koulutuspäiviä. Maisema ja ympäristö ovat meidän kaikkien yhteisiä ja yhdessä vaalittavia asioita.

YRITYSTOIMINTA
Tuemme toiminnallamme maaseudun yrittäjyyttä ja yrityshenkisyyttä. Tutustumme maaseudun yrittäjiin tapahtumissa ja teemme retkiä erilaisiin yrityksiin.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Retkiä, tupailtoja, alueellisia tapahtumia, valtakunnallisia teemoja ja kampanjoita, yhdessä tekemistä ja olemista.

Olet tervetullut mukaan toimintaamme yksin tai koko perheen voimin.
Maaseudun sydän on
koti!