ILVESJAHTI

-Osallistutaan Ilvesjahtiin. Yhteisluvan hakijat hakee luvat
-Osallistutaan yhteisiin suurpetojahteihin ja sallitaan muiden seurojen jäsenet osallistumaan
seuran alueilla petojahteihin jahtipäivinä ilman erillistä lupaa
-Yhteyshenkilöinä toimii Antti Hepola ja Markku Marttila
- Jahdeista ilmoitetaan ryhmätekstiviestillä niille joiden nimi on kirjattu petojahti nimiluetteloon